ყოველთვიური სამეცნიერო ანალიტიკურ-პრაქტიკული ჟურნალი “ბიზნესი და კანონმდებლობა” 2004 წლიდან გამოდის. იგი მკითხველს სისტემატურად აწვდის ბიზნესის, მარკეტინგის, მენეჯმენტის, საგადასახადო, საბაჟო, ბუღალტრულ აღრიცხვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე პროფესიონალთა მიერ მომზადებულ სტატიებს. ჟურნალი დიდი პოპულარობით სარგებლობს საქმიან წრეებში.
“ბიზნესი და კანონმდებლობა” რეფერირებადია 2008 წლიდან. გამოცემას ახლავს დამატება “ბიზნეს-მაცნე” (ჟურნალი ჟურნალში).

{gallery}about{/gallery}