ბიზნესი და კანონმდებლობა, N1, იანვარი-ივნისი, 2020 წელი

787220cd50673a5b6f93c8f06fdcd981