ბიზნესი და კანონმდებლობა, N1, იანვარი-მარტი, 2017 წელი

38800bac6722a33c249787070f695951