ბიზნესი და კანონმდებლობა, N1, იანვარი-მარტი, 2016 წელი

cb43ff78bb735a01a6cdd0b45280f21b