ბიზნესი და კანონმდებლობა, N1, თებერვალი-მარტი, 2010 წელი

6f92241c4240208c66dac4542ba4c4f6