ბიზნესი და კანონმდებლობა, N1, თებერვალი-მარტი, 2010 წელი