ბიზნესი და კანონმდებლობა, N5, ივლისი-აგვისტო, 2009 წელი

14cb489f133caad04ef4e33a56a3035f