ბიზნესი და კანონმდებლობა, N4, აგვისტო-სექტემბერი, 2014 წელი

72e2c648047b0e83d98a91549b788250