ბიზნესი და კანონმდებლობა, N5, ოქტომბერი-დეკემბერი, 2014 წელი

638c8aab438c4891cae353b9647e827b