ბიზნესი და კანონმდებლობა, N2, აპრილი-ივლისი, 2015 წელი

ff5dc8de6a9dd328924164ffc7545896