ბიზნესი და კანონმდებლობა, N4, აგვისტო-ნოემბერი, 2015 წელი

866d92a0832d0156e6f2b1cc4ec4b36c