ბიზნესი და კანონმდებლობა, N2, აპრილი-ივნისი, 2017 წელი

7d101789679e55b38c877b6be2f9bb3f