ბიზნესი და კანონმდებლობა, N3, ივლისი-აგვისტო, 2017 წელი

1156056d5adf2e5529d14efabf1547b2