ļ»æ DataLife Engine > Āåšńč’ äė’ ļå÷ąņč > įƒ™įƒ”įƒ£-įƒ› įƒœįƒ˜įƒ–įƒįƒ›įƒ£įƒ“įƒ˜įƒœ įƒ¢įƒįƒ°įƒ”įƒ įƒ” įƒ”įƒįƒžįƒįƒ¢įƒ˜įƒ įƒ“įƒįƒ„įƒ¢įƒįƒ įƒ˜įƒ” įƒ¬įƒįƒ“įƒ”įƒ‘įƒ įƒ›įƒ˜įƒįƒœįƒ˜įƒ­įƒ
DataLife Engine > įƒ”įƒįƒ–įƒįƒ’įƒįƒ“įƒįƒ”įƒ‘įƒ > įƒ™įƒ”įƒ£-įƒ› įƒœįƒ˜įƒ–įƒįƒ›įƒ£įƒ“įƒ˜įƒœ įƒ¢įƒįƒ°įƒ”įƒ įƒ” įƒ”įƒįƒžįƒįƒ¢įƒ˜įƒ įƒ“įƒįƒ„įƒ¢įƒįƒ įƒ˜įƒ” įƒ¬įƒįƒ“įƒ”įƒ‘įƒ įƒ›įƒ˜įƒįƒœįƒ˜įƒ­įƒ

įƒ™įƒ”įƒ£-įƒ› įƒœįƒ˜įƒ–įƒįƒ›įƒ£įƒ“įƒ˜įƒœ įƒ¢įƒįƒ°įƒ”įƒ įƒ” įƒ”įƒįƒžįƒįƒ¢įƒ˜įƒ įƒ“įƒįƒ„įƒ¢įƒįƒ įƒ˜įƒ” įƒ¬įƒįƒ“įƒ”įƒ‘įƒ įƒ›įƒ˜įƒįƒœįƒ˜įƒ­įƒ


10 įƒįƒ„įƒ¢įƒįƒ›įƒ‘įƒ”įƒ įƒ˜ 2017. Šąēģåńņčė: admin
įƒ™įƒ”įƒ£-įƒ› įƒœįƒ˜įƒ–įƒįƒ›įƒ£įƒ“įƒ˜įƒœ įƒ¢įƒįƒ°įƒ”įƒ įƒ” įƒ”įƒįƒžįƒįƒ¢įƒ˜įƒ įƒ“įƒįƒ„įƒ¢įƒįƒ įƒ˜įƒ” įƒ¬įƒįƒ“įƒ”įƒ‘įƒ įƒ›įƒ˜įƒįƒœįƒ˜įƒ­įƒ
įƒ™įƒįƒ•įƒ™įƒįƒ”įƒ˜įƒ˜įƒ” įƒ”įƒįƒ”įƒ įƒ—įƒįƒØįƒįƒ įƒ˜įƒ”įƒ įƒ£įƒœįƒ˜įƒ•įƒ”įƒ įƒ”įƒ˜įƒ¢įƒ”įƒ¢įƒ›įƒ, įƒ„įƒ”įƒ—įƒ”įƒ•įƒįƒœ įƒ“įƒ”įƒ“įƒįƒ¤įƒšįƒ˜įƒ” įƒ¬įƒ›įƒ˜įƒœįƒ“įƒ įƒœįƒįƒ¬įƒ˜įƒšįƒ”įƒ‘įƒ˜įƒ” įƒįƒ¦įƒ›įƒįƒ©įƒ”įƒœįƒįƒØįƒ˜ įƒØįƒ”įƒ¢įƒįƒœįƒ˜įƒšįƒ˜ įƒ¤įƒįƒ”įƒ“įƒįƒ£įƒ“įƒ”įƒ‘įƒ”įƒšįƒ˜ įƒ¬įƒ•įƒšįƒ˜įƒšįƒ˜įƒ”įƒ—įƒ•įƒ˜įƒ”, įƒįƒ įƒ„įƒ”įƒįƒšįƒįƒ’ įƒœįƒ˜įƒ–įƒįƒ›įƒ£įƒ“įƒ˜įƒœ įƒ¢įƒįƒ°įƒ”įƒ įƒ” įƒ”įƒįƒžįƒįƒ¢įƒ˜įƒ įƒ“įƒįƒ„įƒ¢įƒįƒ įƒ˜įƒ” įƒ¬įƒįƒ“įƒ”įƒ‘įƒ įƒ›įƒ˜įƒįƒœįƒ˜įƒ­įƒ.
įƒŖįƒ”įƒ įƒ”įƒ›įƒįƒœįƒ˜įƒįƒ”, įƒ£įƒœįƒ˜įƒ•įƒ”įƒ įƒ”įƒ˜įƒ¢įƒ”įƒ¢įƒ˜įƒ” įƒįƒ“įƒ›įƒ˜įƒœįƒ˜įƒ”įƒ¢įƒ įƒįƒŖįƒ˜įƒ˜įƒ”, įƒ”įƒįƒ›įƒ—įƒįƒ•įƒ įƒįƒ‘įƒ įƒ¬įƒ įƒ”įƒ”įƒ‘įƒ˜įƒ”įƒ įƒ“įƒ įƒ”įƒįƒžįƒįƒ¢įƒ įƒ˜įƒįƒ įƒ„įƒįƒ” įƒ¬įƒįƒ įƒ›įƒįƒ›įƒįƒ“įƒ’įƒ”įƒœįƒšįƒ”įƒ‘įƒ˜ įƒ”įƒ”įƒ¬įƒ įƒ”įƒ‘įƒįƒ“įƒœįƒ”įƒœ. įƒ¦įƒįƒœįƒ˜įƒ”įƒ«įƒ˜įƒ”įƒ‘įƒįƒØįƒ˜ įƒįƒ„įƒ¢įƒ˜įƒ£įƒ įƒįƒ“ įƒ©įƒįƒ”įƒ įƒ—įƒœįƒ”įƒœ įƒžįƒ įƒįƒ¤įƒ”įƒ”įƒįƒ -įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ”įƒ‘įƒšįƒ”įƒ‘įƒ˜ įƒ“įƒ įƒ„įƒįƒ įƒ—įƒ•įƒ”įƒšįƒ˜ įƒ“įƒ įƒ˜įƒœįƒ“įƒįƒ”įƒšįƒ˜ įƒ”įƒ¢įƒ£įƒ“įƒ”įƒœįƒ¢įƒ”įƒ‘įƒ˜.
įƒ„įƒ”įƒ—įƒ”įƒ•įƒįƒœ įƒ“įƒ”įƒ“įƒįƒ¤įƒšįƒ˜įƒ” įƒ¬įƒ›įƒ˜įƒœįƒ“įƒ įƒœįƒįƒ¬įƒ˜įƒšįƒ”įƒ‘įƒ˜ įƒ˜įƒœįƒ“įƒįƒ”įƒ—įƒ˜įƒ“įƒįƒœ įƒ”įƒįƒ„įƒįƒ įƒ—įƒ•įƒ”įƒšįƒįƒØįƒ˜ 23 įƒ”įƒ”įƒ„įƒ¢įƒ”įƒ›įƒ‘įƒ”įƒ įƒ” įƒ©įƒįƒ›įƒįƒįƒ‘įƒ įƒ«įƒįƒœįƒ”įƒ”. įƒ¬įƒ›įƒ˜įƒœįƒ“įƒ įƒœįƒįƒ¬įƒ˜įƒšįƒ”įƒ‘įƒ˜įƒ” įƒ©įƒįƒ›įƒįƒ‘įƒ įƒ«įƒįƒœįƒ”įƒ‘įƒ˜įƒ” įƒ”įƒįƒįƒ įƒ’įƒįƒœįƒ˜įƒ–įƒįƒŖįƒ˜įƒ įƒ”įƒįƒ™įƒ˜įƒ—įƒ®įƒ”įƒ‘įƒØįƒ˜ įƒ”įƒįƒžįƒįƒ¢įƒ įƒ˜įƒįƒ įƒ„įƒįƒ”įƒ—įƒįƒœ, įƒ™įƒ£įƒšįƒ¢įƒ£įƒ įƒ˜įƒ”įƒ įƒ“įƒ įƒ”įƒįƒ’įƒįƒ įƒ”įƒ įƒ”įƒįƒ„įƒ›įƒ”įƒ—įƒ įƒ”įƒįƒ›įƒ˜įƒœįƒ˜įƒ”įƒ¢įƒ įƒįƒ”įƒ‘įƒ—įƒįƒœ įƒ”įƒ įƒ—įƒįƒ“, įƒįƒ„įƒ¢įƒ˜įƒ£įƒ įƒįƒ“ įƒ›įƒįƒœįƒįƒ¬įƒ˜įƒšįƒ”įƒįƒ‘įƒ“įƒ įƒ™įƒįƒ•įƒ™įƒįƒ”įƒ˜įƒ˜įƒ” įƒ”įƒįƒ”įƒ įƒ—įƒįƒØįƒįƒ įƒ˜įƒ”įƒ įƒ£įƒœįƒ˜įƒ•įƒ”įƒ įƒ”įƒ˜įƒ¢įƒ”įƒ¢įƒ˜įƒ” įƒ™įƒįƒœįƒŖįƒšįƒ”įƒ įƒ˜ įƒ•įƒįƒ®įƒ¢įƒįƒœįƒ’ įƒ¬įƒ˜įƒ•įƒ¬įƒ˜įƒ•įƒįƒ«įƒ” įƒ“įƒ įƒ įƒ”įƒ„įƒ¢įƒįƒ įƒ˜įƒ” įƒ›įƒ įƒ©įƒ”įƒ•įƒ”įƒšįƒ˜ įƒ”įƒįƒ”įƒ įƒ—įƒįƒØįƒįƒ įƒ˜įƒ”įƒ įƒ£įƒ įƒ—įƒ˜įƒ”įƒ įƒ—įƒįƒ‘įƒ”įƒ‘įƒ˜įƒ” įƒ”įƒįƒ™įƒ˜įƒ—įƒ®įƒ”įƒ‘įƒØįƒ˜ įƒ“įƒįƒ įƒžįƒįƒœ įƒžįƒ įƒįƒØįƒ”įƒ įƒ˜.
įƒ™įƒ”įƒ£-įƒ› įƒœįƒ˜įƒ–įƒįƒ›įƒ£įƒ“įƒ˜įƒœ įƒ¢įƒįƒ°įƒ”įƒ įƒ” įƒ”įƒįƒžįƒįƒ¢įƒ˜įƒ įƒ“įƒįƒ„įƒ¢įƒįƒ įƒ˜įƒ” įƒ¬įƒįƒ“įƒ”įƒ‘įƒ įƒ›įƒ˜įƒįƒœįƒ˜įƒ­įƒ
įƒ˜įƒœįƒ“įƒįƒ”įƒšįƒ›įƒ įƒįƒ įƒ„įƒ”įƒįƒšįƒįƒ’įƒ›įƒ, įƒ”įƒįƒÆįƒįƒ įƒ įƒžįƒ įƒ”įƒ–įƒ”įƒœįƒ¢įƒįƒŖįƒ˜įƒįƒ–įƒ” įƒØįƒ”įƒ™įƒ įƒ”įƒ‘įƒ˜įƒš įƒ”įƒįƒ–įƒįƒ’įƒįƒ“įƒįƒ”įƒ‘įƒįƒ” įƒ™įƒ•įƒšįƒ”įƒ•įƒ˜įƒ”, įƒ’įƒįƒ—įƒ®įƒ įƒ”įƒ‘įƒ˜įƒ”įƒ įƒ“įƒ įƒ”įƒįƒ›įƒ”įƒŖįƒœįƒ˜įƒ”įƒ įƒ įƒ›įƒ£įƒØįƒįƒįƒ‘įƒ˜įƒ” įƒ—įƒ˜įƒ—įƒįƒ”įƒ£įƒšįƒ˜ įƒ”įƒ¢įƒįƒžįƒ˜ įƒ›įƒįƒ™įƒšįƒ”įƒ“ įƒ’įƒįƒįƒŖįƒœįƒ įƒ“įƒ įƒžįƒ įƒįƒŖįƒ”įƒ”įƒØįƒ˜ įƒ”įƒįƒ„įƒįƒ įƒ—įƒ•įƒ”įƒšįƒįƒ” įƒ›įƒ®įƒįƒ įƒ˜įƒ” įƒįƒ„įƒ¢įƒ˜įƒ£įƒ įƒįƒ‘įƒįƒ–įƒ” įƒ’įƒįƒįƒ›įƒįƒ®įƒ•įƒ˜įƒšįƒ įƒ§įƒ£įƒ įƒįƒ“įƒ¦įƒ”įƒ‘įƒ.
įƒœįƒ˜įƒ–įƒįƒ›įƒ£įƒ“įƒ˜įƒœ įƒ¢įƒįƒ°įƒ”įƒ įƒ›įƒ įƒ—įƒįƒ•įƒ˜įƒ” įƒÆįƒ’įƒ£įƒ¤įƒ—įƒįƒœ įƒ”įƒ įƒ—įƒįƒ“ įƒ™įƒ•įƒšįƒ”įƒ•įƒ-įƒ«įƒ˜įƒ”įƒ‘įƒ˜įƒ” įƒ”įƒįƒ„įƒ›įƒ”įƒ” 16 įƒ¬įƒ”įƒšįƒ˜ įƒ›įƒįƒįƒœįƒ“įƒįƒ›įƒ. įƒ¢įƒ”įƒ„įƒ”įƒ¢įƒ£įƒįƒšįƒ£įƒ įƒ˜ įƒ“įƒ įƒįƒ įƒ„įƒ”įƒįƒšįƒįƒ’įƒ˜įƒ£įƒ įƒ˜ įƒ«įƒ˜įƒ”įƒ‘įƒ˜įƒ” įƒØįƒ”įƒ“įƒ”įƒ’įƒįƒ“, įƒ”įƒįƒ›įƒ£įƒØįƒįƒ įƒÆįƒ’įƒ£įƒ¤įƒ˜įƒ” įƒ›įƒ˜įƒ”įƒ  įƒįƒ¦įƒ›įƒįƒ©įƒ”įƒœįƒ˜įƒšįƒ˜ įƒ“įƒ”įƒ“įƒįƒ¤įƒšįƒ˜įƒ” įƒ¬įƒ›įƒ˜įƒœįƒ“įƒ įƒœįƒįƒ¬įƒ˜įƒšįƒ”įƒ‘įƒ˜įƒ” įƒįƒ£įƒ—įƒ”įƒœįƒ¢įƒ£įƒ įƒįƒ‘įƒ, įƒ›įƒ”įƒŖįƒœįƒ˜įƒ”įƒ įƒ£įƒšįƒ˜ įƒ™įƒ•įƒšįƒ”įƒ•įƒ”įƒ‘įƒ˜įƒ—įƒ įƒ“įƒ įƒ“įƒįƒ”įƒ™įƒ•įƒœįƒ”įƒ‘įƒ˜įƒ— įƒ“įƒįƒ“įƒįƒ”įƒ¢įƒ£įƒ įƒ“įƒ. įƒ™įƒ•įƒšįƒ”įƒ•įƒ-įƒ«įƒ˜įƒ”įƒ‘įƒ˜įƒ” įƒžįƒįƒ įƒįƒšįƒ”įƒšįƒ£įƒ įƒįƒ“, įƒįƒ įƒ„įƒ”įƒįƒšįƒįƒ’įƒ˜įƒ£įƒ įƒ˜ įƒÆįƒ’įƒ£įƒ¤įƒ˜ įƒ”įƒįƒ›įƒ”įƒŖįƒœįƒ˜įƒ”įƒ įƒ įƒœįƒįƒØįƒ įƒįƒ›įƒ”įƒ‘įƒ”įƒįƒŖ įƒįƒ„įƒ•įƒ”įƒ§įƒœįƒ”įƒ‘įƒ“įƒ. įƒ”įƒįƒ™įƒ˜įƒ—įƒ®įƒ˜, įƒ›įƒ”įƒįƒ¤įƒšįƒ˜įƒ įƒ›įƒįƒ”įƒØįƒ¢įƒįƒ‘įƒ˜įƒ—, įƒ›įƒ˜įƒ›įƒįƒ®įƒ˜įƒšįƒ•įƒ˜įƒ” įƒ”įƒįƒ’įƒįƒœįƒ˜ įƒ’įƒįƒ®įƒ“įƒ įƒ“įƒ įƒ›įƒ”įƒ“įƒ˜įƒ˜įƒ” įƒ§įƒ£įƒ įƒįƒ“įƒ¦įƒ”įƒ‘įƒ˜įƒ” įƒŖįƒ”įƒœįƒ¢įƒ įƒØįƒ˜ įƒ›įƒįƒšįƒ” įƒ›įƒįƒ”įƒ„įƒŖįƒ.
įƒØįƒ”įƒ’įƒįƒ®įƒ”įƒ”įƒœįƒ”įƒ‘įƒ—, įƒ įƒįƒ› įƒįƒØįƒįƒ—įƒįƒœ įƒ›įƒ£įƒ®įƒ įƒįƒœ-įƒ‘įƒįƒ¢įƒįƒœįƒ˜įƒ” įƒįƒ”įƒ£įƒšįƒ›įƒ, įƒ¬įƒ›įƒ˜įƒœįƒ“įƒ įƒ„įƒ”įƒ—įƒ”įƒ•įƒįƒœ įƒ“įƒ”įƒ“įƒįƒ¤įƒįƒšįƒ›įƒ įƒ£įƒįƒ įƒ˜ įƒ—įƒ„įƒ•įƒ įƒ”įƒįƒ įƒ¬įƒ›įƒ£įƒœįƒįƒ”įƒ‘įƒ˜įƒ” įƒØįƒ”įƒŖįƒ•įƒšįƒįƒ–įƒ”, įƒ įƒ˜įƒ” įƒ’įƒįƒ›įƒįƒŖ įƒ˜įƒ”, 1624 įƒ¬įƒ”įƒšįƒ” įƒ„įƒįƒšįƒįƒ„ įƒØįƒ˜įƒ įƒįƒ–įƒØįƒ˜ įƒ¬įƒįƒ›įƒ”įƒ‘įƒ˜įƒ— įƒ›įƒįƒ™įƒšįƒ”įƒ”. įƒ“įƒ”įƒ“įƒįƒ¤įƒšįƒ˜įƒ” įƒ¬įƒ›įƒ˜įƒœįƒ“įƒ įƒœįƒįƒ¬įƒ˜įƒšįƒ”įƒ‘įƒ” įƒ”įƒįƒ›įƒ”įƒŖįƒœįƒ˜įƒ”įƒ įƒ įƒ”įƒ„įƒ”įƒžįƒ”įƒ“įƒ˜įƒŖįƒ˜įƒ”įƒ‘įƒ˜ įƒ˜įƒœįƒ“įƒįƒ”įƒ—įƒØįƒ˜ įƒ”įƒ®įƒ•įƒįƒ“įƒįƒ”įƒ®įƒ•įƒ įƒ“įƒ įƒįƒ” įƒ”įƒ«įƒ”įƒ‘įƒ“įƒœįƒ”įƒœ. įƒ”įƒ˜įƒ¬įƒ›įƒ˜įƒœįƒ“įƒ”įƒ”įƒ‘įƒ˜ įƒ”įƒįƒ„įƒįƒ įƒ—įƒ•įƒ”įƒšįƒįƒØįƒ˜ įƒ”įƒ„įƒ•įƒ”įƒ˜ įƒ—įƒ•įƒ˜įƒ” įƒ’įƒįƒœįƒ›įƒįƒ•įƒšįƒįƒ‘įƒįƒØįƒ˜ įƒ˜įƒ„įƒœįƒ”įƒ‘įƒ įƒ“įƒįƒ‘įƒ įƒ«įƒįƒœįƒ”įƒ‘įƒ£įƒšįƒ˜ įƒ“įƒ įƒ§įƒ•įƒ”įƒšįƒ įƒ”įƒžįƒįƒ įƒ„įƒ˜įƒįƒ” įƒ›įƒįƒ˜įƒ•įƒšįƒ˜įƒ”.
Š¤Š¾Ń‚Š¾ įƒ™įƒįƒ•įƒ™įƒįƒ”įƒ˜įƒ˜įƒ” įƒ”įƒįƒ”įƒ įƒ—įƒįƒØįƒįƒ įƒ˜įƒ”įƒ įƒ£įƒœįƒ˜įƒ•įƒ”įƒ įƒ”įƒ˜įƒ¢įƒ”įƒ¢įƒ˜-Caucasus International University.